Nu informerar kommunen om Gustavsgården

Gustavsgården.
Gustavsgården.
Efter alla skriverier om Gustavsgården går Värmdö kommun ut med information om hur de ser på bristerna som uppmärksammats på äldreboendet. Där medger man även att bristerna varit kända under längre tid.

Det var i förra veckan som Mitt i och övrig media skrev om bristerna på Gustavsgården, utifrån den rapport som gjorts av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Efter det har frågorna kring situationen på boendet varit många. Nu går Värmdö kommun själv ut på sin hemsida och berättar om sin syn på det som händer på Gustavsgården.

Här måste äldre bo i tio månader medan Gustavsgården renoveras.

Gustavsgården sett från de tillfälliga barackboendena utanför huvudbyggnaden.

Tar situationen på allvar

Där skriver de att det finns brister på Gustavsgården, främst kring det medicinska ansvaret och att kommunen tar problemen och kritiken på allvar. Där medger även kommunen att man vetat om bristerna.

Vi har varit medvetna om olika brister en längre tid, men de åtgärder och förbättringar som gjorts har gått för långsamt. Vi har försökt åtgärda problemen genom att stödja och stärka det tidigare ledarskapet, styra upp bristande rutiner kring delegationer och upprättat handlingsplaner för att åtgärda brister kopplat till lagstiftningen”. 

Gustavsgården, en av de platser som erbjuder särskilt boende för äldre i Värmdö.

Angående undernäring

Enligt rapporten som medicinskt ansvarig sjuksköterska har lämnat framgår att andelen boende på Gustavsgården som är eller riskerar att bli undernärda ligger på 53 procent, medan andelen på Värmdös två andra boenden ligger på drygt 40 procent. På sin hemsida skriver kommunen att man inte får glömma den risk för undernäring som alltid finns i samband med sjukdomar som demens och liknande, men betonar att de tar statistiken på allvar.

Den högre siffran på Gustavsgården är en signal och vi ska arbeta aktivt med att se hur vi kan åtgärda riskerna för undernäring”.

Har tillsatt arbetsgrupp

För att komma tillrätta med bristerna har en arbetsgrupp tillsatts som ska samarbeta och ansvara för utvecklingsarbetet. Gruppen består av avdelningschef, tillförordnad enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska.