ANNONS

Kommunen kan få böta för skolbrister

Barn räcker upp handen i ett klassrum.
Kommunen måste åtgärda bristerna innan den 2 maj 2016.
Grundsärskolorna i Upplands-Bro har allvarliga brister, visar Skolinspektionens tillsyn.

Nu kan kommunen dömas att betala 400 000 kronor i vite.
ANNONS

Kommunen har inget kvalitetsarbete för grundsärskolan och har inte rapporterat om elevernas måluppfyllelse, skriver Skolinspektionen i ett beslut som kom under tisdagen.

Grundsärskolorna nämns inte över huvud taget i kommunens kvalitetsarbete.

– Varje huvudman i Sverige har en kvalitetsrapport från skolan där verksamheterna ska beskrivas, vad man gjort och ska göra för att förbättra för eleverna. Det har inte gjorts, säger Susanne Bäckstedt, utredare på Skolinspektionen.

Vad innebär det för eleverna?

– Det kan innebära att eleverna inte får den utveckling som skollagen säger att de ska ha.

Redan vid tillsynen 2011 fann Skolinspektionen att det inte gjorts någon sammanställning av elevernas resultat i grundsärskolan. Trots det kvarstod bristerna.

– Det är allvarligt. Det är en av anledningarna till att vi fattar det här beslutet, säger Susanne Bäckstedt.

Nu förelägger Skolinspektionen kommunen att betala ett vite på 400 000 kronor om de inte vidtar åtgärder innan den 2 maj 2016.

– Vi känner till bristerna och vi ser allvarligt på det, säger kommunens utbildningschef Kaj Söder i ett pressmeddelande.

ANNONS

Han har sagt i intervjuer med Skolinspektionen uppgett att bristerna kan bero på en hög arbetsbelastning och en omflyttning av flera elever.

– Det har på huvudmannanivå saknats systematik och uppföljning i arbetet med grundsärskolan. För att åtgärda bristerna har vi därför påbörjat en förändring av kommunens systematiska kvalitetsarbete, säger Kaj Söder i pressmeddelandet.

Jessica Hanna-Eklund är medlem i projektet Skolresursen och tidigare engagerad i nätverket Föräldrakraft Upplands-Bro. Hon reagerar starkt på Skolinspektionens rapport.

– Det är självklart allvarligt när huvudmannen inte tar in resultaten från skolan. Detsamma gäller för information om frånvaro, närvaro och stödinsatser. Det är helt nödvändigt för att fatta vettiga beslut för budget och satsningar, säger hon.

Skolorna i Upplands-Bro ska införa en ny resursfördelningsmodell för skolorna. Nu måste kommunen ta till sig av kritiken, tycker Jessica Hanna-Eklund.

– Tar man inte in motsvarande underlag som Skolinspektionen ger kritik för riskerar man att kommunen får samma totalsågning för hanteringen av alla sina skolor som man nu fått för grundsärskolan.

ANNONS