Kommunen kan köpa Värmdövallen

Konkurshotade Värmdövallen kan köpas av kommunen. Kravet: En enad kommunstyrelse.

Men prisnivån måste vara rimlig, menar Anders Bergman (FP).

Inför förra veckans kommunfullmäktige hade tjänstemännen tagit fram tre alternativ för hur kommunen kan hantera krisen med konkurshotade Värmdövallen AB. Ett var att inte göra något, ett där kommunen köper delar av anläggningen och ett där man köper samtliga byggnader, samtidigt som föreningen försätter bolaget i likvidation. Det sista förordades och var också den linje som kommunfullmäktige valde.

– Under förutsättning att vi får det till en prisnivå som är rimlig köper vi samtliga fastigheter, säger kommunalrådet Anders Bergman (FP).

Fullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda köpet och att förhandla om priset. För att köpet ska bli av krävs ett enigt beslut i kommunstyrelsen, annars går frågan åter till fullmäktige.

Anders Bergman är inte nöjd med hur det har blivit, men anser att det här är den bästa lösningen.

– Vi är uppträngda i ett hörn, säger han.

Värmdö kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande på 31,3 miljoner kronor i det skuldtyngda bolaget Värmdövallen AB. I februari beslutade kommunfullmäktige – trots kritik från oppositionen – om ytterligare 11 miljoner kronor i borgen. Beslutet överklagades och vid förra veckans fullmäktige revs det upp.

– Det är sensationellt att det rivs upp. Jag är glad att majoriteten äntligen har lyssnat, säger oppositionsrådet Lars Bryntesson (S).

En konkurs för bolaget skulle innebära att Värmdö kommun står utan säkerhet för sitt borgensåtagande. Oppositionen har varit starkt kritisk till att inte kommunen tog någon säkerhet i byggnaden när man beslutade om en miljonborgen.

– Det är helt obegripligt. Det är självklarheter som kommunledningen har missat, säger Lars Bryntesson.

Kommunstyrelsen väntas besluta om köpet den 21 december på ett extrainsatt möte.

– Blir köpet av går det inom ramarna för upplåning i budget för 2013, säger Anders Bergman.

Fakta

Bakgrund

I februari beslutade ett enigt fullmäktige om utökad borgen till Värmdövallen AB på 11 miljoner kronor. När det sedan visade sig att bolaget var konkurshotat överklagades det. Socialdemokraterna krävde en utredning då de inte fick information om bolagets ekonomiska situation innan beslutet fattades.