ANNONS

Så ska kommunen få klottret att minska

Kommunen tar ny sats i kampen mot klottret och lägger 100 000 på en ny organisation.
Kommunen tar ny sats i kampen mot klottret och lägger 100 000 på en ny organisation.
Sollentuna kommun ska vässa klorna i kampen mot klottret och lägger 100 000 kronor extra för att sätta igång en ny organisation.
– Den här satsningen kan innebära att kostnaderna ökar initialt, men på sikt är målet att ska de minska, säger Moa Rasmusson (L).
ANNONS

Hon är ordförande i trafik- och fastighetsnämnden som från och med den 1 april 2018 kommer ta över ansvaret för klottersanering i Sollentuna kommun.

Idag ligger ansvaret på kommunstyrelsen, och utförandet på arbetscenter. Men att istället lägga det på samma förvaltning som redan har ansvar för underhållet av fastigheterna är logiskt, skriver kommunledningskontoret i ett tjänsteutlåtande.

– Det finns samordningsvinster där, trafik- och fastighetskontoret är ute mycket och rör sig och kan snappa upp mycket själva, säger Moa Rasmusson.

I kommunens egen utredning framgår att dokumentationen av klottersaneringen är bristfällig idag.

”Dokumentationen behöver också göras på ett sådant sätt att det är möjligt att dra slutsatser om frekvensen av klotter på olika platser och om det finns något mönster i förekomsten av klotter”, skriver kommunledningskontoret i ett tjänsteutlåtande.

Detta ska nu effektiviseras.

– Det blir naturligtvis lättare att förebygga om man vet hur det ser ut, om man kan följa mönster över hur klotter återkommer, säger Moa Rasmusson.

Det blir lättare att förebygga om man kan följa mönster över hur klotter återkommer

Moa Rasmusson (L)

För att styra upp en bättre och mer effektiv organisation har kommunen skjutit till ytterligare 100 000 kronor. Men den kostnaden kan bli av tillfällig karaktär, hoppas Moa Rasmusson.

ANNONS

– Den här satsningen kan innebära att kostnaderna ökar initialt, men på sikt är målet att ska de minska i takt med att klottret minskar – vilket är huvudsyftet med det här arbetet, säger Moa Rasmusson (L).