ANNONS

Kommunen vill stoppa knark på kafé med dubbelt rökförbud

Rökförbud, Kat. Vattenpipa.
Gästerna på kaféet har rökt vattenpipa och tuggat katblad.
Trots den nya tobakslagen har det rökts vattenpipa på ett kafé i Vallentuna. Även narkotika förekommer.
Nu har kommunen tröttnat och utfärdar ett kommunalt rökförbud.
ANNONS

Den 1 juli började den tobakslagen gälla och som bekant gäller rökförbud nu även på uteserveringar. Men det var inte den enda förändringen. Dessutom förbjuds ”tobaksliknande produkter”, något som berör ett kafé i Vallentuna. Vid två besök efter att förbudet infördes har polisen sett gäster röka vattenpipa och tugga så kallad kat, ett blad som innehåller amfetaminliknande substanser och ger ett milt rus.

– Vi har försökt att få det stängt eftersom man inte bara röker pipa. Man har också nyttjat narkotika där. Det är ett ställe vi haft under lupp under ett par år, säger Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren.

Första steg

Främst är det kat som gästerna ägnat sig åt och konsumtionen har ofta skett nattetid.

Bygg- och miljötillsynsnämnden väntas därför nu besluta om ett rökförbud på kaféet. Något som kanske tyckas överflödigt eftersom både den nya och den gamla tobakslagen redan sätter stopp för rökning.

Enligt Sandra Wargclou, miljöchef i Vallentuna, är det kommunens första steg av åtgärder mot kaféet.

Kan få vite

Nu säger vi specifikt att lagen gäller den här företagaren. Vi talar om att de inte får fortsätta göra det här i sina lokaler. Och vi talar också om att nästa steg blir förbud med vite.

Ett vitesföreläggande innebär att man hotas med en avgift om man inte följer ett beslut som fattats av domstol eller myndighet.

Kommunen har inga möjligheter att stänga verksamheten. Däremot kan miljö- och miljötillsynsnämnden besluta om förbud med så kallat löpande vite.

Genomför kontroller

Då åker man ut och kontrollerar att förbudet följs. Varje gång de överträder förbudet får de vite. Vi har annars inga möjligheter att stänga.

ANNONS

Hur stort vite kan det handla om har tjänstemännen ännu inte räknat ut.

– Det är svårt att säga. Men är det löpande vite får man titta på vad de får in en kväll som de har sådan verksamhet. Då ska vitet alltid vara större. Men vi har inte tittat på det eftersom det inte blivit aktuellt än. Och vad vi hört har de redan upphört med rökning sedan en veckas tid.