ANNONS

Kommunen hyr kontorslokal av HSB – utan bygglov

Sjödalsvägen 18
Mini Maria ska husera i bottenvåningen.
Sedan i somras hyr socialförvaltningen lokaler av HSB på Sjödalsvägen 18-20. Men en del av lokalen saknar bygglov för verksamhet – detaljplanen säger bostäder.
Det här uppdagades efter att kommunen börjat flytta in och bygga om.

ANNONS

I somras flyttade Individ- och familjeomsorgen, som är en del av socialförvaltningen, in i lokaler på Sjödalsbacken 18-20. Bostadsrättsföreningen Paradisbacken äger huset, och kommunen hyr av HSB som tidigare haft verksamhet i lokalerna.

– Det har varit väldigt mycket ombyggnation och alla har inte flyttat in än. Totalt kommer det att sitta 45 medarbetare här, säger Christine Carlsén, chef för individ- och familjeomsorgen.

Bland annat kommer Mini Maria att husera på bottenplanet.

Saknar bygglov

Efter att verksamheten har börjat flytta in i lokalerna har det dock lämnats in en anmälan till kommunen kring att det saknas bygglov för kontor. Enligt detaljplanen är fastigheten avsedd för bostadsändamål.

Det här visar sig vara en trasslig historia.

– Merparten av lokalen är bostadsrättslokal, där det får bedrivas verksamhet. På 1990-talet skulle lokalerna utökas och då ansökte man om bygglov för det. Men det gjordes ett administrativt misstag i den ansökan. I efterhand har det visat sig att bostadsrättsföreningen bara fick ett tillfälligt bygglov, men har levt i den världen att de har ett permanent bygglov, säger Ulf Tapper vd för HSB Södertörn.

”HSB äger problematiken”

Kommunen och HSB har haft möte för att lösa den uppkomna situationen.

– Som det ser ut nu är det inte möjligt att ha kontor där. I det här fallet är vi tillsynsmyndighet. HSB äger fastigheten och problematiken. Vi har frågat vad de har för alternativa lösningar och bett dem återkomma, säger Lars Fladvad, tillförordnad teknisk direktör.

Att ändra en detaljplan är inte gjort i en handvändning.

ANNONS

– Man måste genomföra ett samråd med berörda parter. Det är en ganska omfattande process även om det är en liten ändring. Det tar minst ett halvår, säkert längre tid, säger Lars Fladvad.

Men Ulf Tapper, vd för HSB Södertörn, ser på problemet med tillförsikt.

– Vi kommer att se till att det administrativa misstaget som gjordes korrigeras. Man kan göra en tilläggsansökan om permanent bygglov i efterhand. våra jurister tittar på det här nu, säger han.