Min lokala hjälte

Kommunen köper bostadsrätter

Täby kommun har köpt flera bostadsrätter det senaste året. Skälet är att man behöver fler bostäder för att kunna uppfylla sina bostadssociala åtaganden.

Täby är en av fem kommuner i Stockholms län som saknar allmännyttiga bostadsföretag. Det betyder att man inte har någon egen produktion av bostäder.

De senaste årens accelererande bostadsbrist har inneburit att kommunen behövt få fram allt fler bostäder åt personer som av sociala skäl inte kunnat ordna det själva. De nyanlända som Täby anvisas har gjort behovet extra stort.

I en rapport som länsstyrelsen publicerade i april nämns Täby som en av sju kommuner i Stockholms län som ordnar bostäder till nyanlända genom att hyra ut bostadsrätter. övriga kommuner är Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nacka, Täby och Österåker.

Behovet av bostadsrätter kommer att fortsätta öka i takt med att flera nyanlända kommer till Täby. En metod som kommunen krävt är att kräva dispositionsrätt till ett visst antal lägenheter när man lagt ut stora bostadsprojekt på entreprenad, exempelvis kommer kommunen att få disponera bostäder i Täby park och Roslags-Näsby.

Men dessa kommer inte att hinna bli färdiga i tid. Därför köper kommunen också bostadsrätter.

– Nu ser vi ett ökat behov, så vi förvärvar bostadsrätter där vi ser möjligheter. Vi har köpt en handfull under våren och disponerar över ungefär 200 stycken, säger Täbys chef för samhällsbyggnaden Joachim Quiding.

Han betonar dock att det inte bara handlar om att ordna bostäder för nyanlända.

– Det är vårt sätt att klara våra bostadssociala åtaganden, inte bara för nyanlända, utan det kan exempelvis vara för personer som har behov av skyddade boenden, säger Joachim Quiding.