ANNONS

Kommunen köper hela VIF-hallen

ANNONS

VÄRMDÖ Nu står det klart att Värmdö kommun köper samtliga av Värmdövallens byggnader för 39,6 miljoner kronor. I köpet ingår VIF-hallen med tillhörande klubbhus, inventarier samt utrustning. Nuvarande ägaren är Värmdövallen AB, som under en tid har haft ansträngd ekonomi. Anledningen till att kommunen nu köper byggnaderna är att idrottsverksamheten ska kunna fortsätta.

Köpet beslutades under kommunfullmäktiges senaste möte. Ärendet har tidigare fått stark kritik för bland annat bristande beslutsunderlag. Kommunens revisorer utreder just nu hanteringen av ärendet.