Kommunen köper ishallar

Daniel Broberg, sportchef och tränare i SDE hockey, tycker det är bra att kommunen tar över ansvaret för ishallen i Stocksund.
Daniel Broberg, sportchef och tränare i SDE hockey, tycker det är bra att kommunen tar över ansvaret för ishallen i Stocksund.
Ishallarna i Stocksund och Enebyberg som byggts av idrottsföreningarna ska köpas av kommunen.

Det är Folkpartiet som står bakom kravet.

– Det är orättvist att kommunen inte står för den fulla investeringen när det gäller alla idrotter, säger Bengt Sylvan, kommunalråd (FP).

Bengt Sylvan jämför med ridhuset och Mörbyhallen där kommunen bekostat hela anläggningarna.

– Det är likställighetsprincipen som ska gälla. Enligt kommunallagen ska man behandla alla lika, säger han.

I Folkpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas överenskommelse inför mandatperioden 2015–2018 nämns övertagandet av de två ishallarna.

Att Stocksunds IF och Enebybergs IF, och inte kommunen, byggde ishallarna i Stocksund och Enebyberg i mitten av 1990-talet berodde på att den dåvarande majoriteten klubbade igenom Danderydsmodellen.

Danderydsmodellen uppstod när föreningarna önskade tak över sina isbanor. Föreningarna fick ta egna lån som kommunen gick i borgen för. Sedan fick föreningarna administrera bygget av ishallarna på egen hand.

Bengt Sylvan har varit ordförande i Enebybergs idrottsförening i två perioder och vet hur mycket ideellt arbete föreningsmedlemmar lade ner på att göra Enebybergs ishall klar.

– Fyra, fem personer bodde i princip där och 40–50 personer hjälpte till att måla, säger han.

Claes Wallberg, styrelseledamot i SDE hockeyförening, ifrågasätter det logiska i att en förening ska äga en byggnad som står på kommunens mark och som är öppen för skolor, allmänhet och andra föreningar.

– I det perspektivet kan man konstatera att föreningen genom sin insats bekostat något som kommit hela kommunen till nytta. Om i stället kommunen gjort denna insats hade denna tid och kraft ha kunnat läggas på verksamheten, säger han.

Moderaterna, som var med och införde Danderydsmodellen, medger att den orsakat problem.

– Det har blivit problematiskt med olika fastighetsägare och olika ägare som ansvarar för underhåll, säger Olle Reichenberg (M), kommunalråd.

Var modellen ett misslyckande?

– Nej, det kan jag inte säga. Hallarna hade kanske inte kommit till stånd utan den.

Kunde inte kommunen ha byggt ishallar, som andra kommuner?

– Då hade det medfört högre skatt. Vi vill hålla igen för att prioritera låg skatt.

Daniel Broberg, sportchef och hockeytränare i SDE hockey, välkomnar kommunens köp av ishallen.

– Det är bra att kommunen tar över. På sikt är det ekonomiskt bra för oss.

Fakta

Danderydsmodellen går i graven

Överenskommelse mellan Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna inför mandatperioden 20152018:

”Kommunen ska lösa in de återstående lånen där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den så kallade Danderydsmodellen.”

”Detta kommer att göra det lättare att på lång sikt underhålla och utveckla dessa anläggningar.