Kommunen vill få fler bussar till Järvastaden

Kommunen vill att buss 502 börjar trafikera fler delar av Järvastaden.
Kommunen vill att buss 502 börjar trafikera fler delar av Järvastaden.
Landstinget har skickat ut sina förslag på förändringar i busstrafiken, på remiss till alla kommuner.
Tillbaka får Solna kommun kommer de även att få en önskelista på nya – och längre busslinjer – främst in i Järvastaden och Nya Ulriksdal.

Kommunen vill bland annat att landstinget undersöker om det går att förlänga linje 502 till att även köra via de nybyggda delarna av Järvastaden.

– Vi vill även att bussarna ska börja gå tidigare än klockan 11 på helgerna. Det känns viktigt, inte minst för de många barnfamiljer som bor här, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Man vill även att bussarna på linje 505 börjar gå var 15:e minut istället för var 30:e minut som i dag. Linjen bör även få 30-minuterstrafik under helgerna tycker kommunen.

Vill ha avtal i förväg

Till landstinget skickar man också med en önskan om att buss 540 ska börja gå var 10:e minut under eftermiddagens högtrafiktimmar.

Utöver det behövs busslinjer som knyter ihop Järvastaden och nya Ulriksdal med centrala kollektivtrafik knytpunkter.

– Vi vill även knyta nybyggnadsavtal med landstinget så att bussen går där redan när nya områden poppar upp, säger Pehr Granfalk.

Kommunen vill även förstärka trafiken kring Enköpingsvägen.

– Jag tror att vi har goda möjligheter att påverka landstinget. Men vi konkurrerar ju också med andra kommuner där det  händer mycket, säger Pehr Granfalk.