Kommunen lovar tydligare information om hemtjänsten

Genrebild rullator
Kommunen lovar att lösa informationsförvirringen i hemtjänsten.
Kommunen lovar att klargöra vad som gäller med det nya ersättningssystemet för hemtjänsten.
– Vi har bjudit in utförarna till ett möte i dag där vi ska diskutera vad vi kan göra för att förtydliga informationen, säger Marie Tid, chef för äldreomsorgen i Täby.

Det nya ersättningssystemet för hemtjänsten har väckt stor uppmärksamhet. Hemtjänstföretagen har uttryckt oro för att systemet är en besparing som kommer innebära ökad stress för deras personal, något som kommunen förnekar.

Oenigheten har lett till förvirring över vad som egentligen gäller. I går kunde Mitt i Täby berätta om Inger Nyberg, som fick beskedet av hemtjänstpersonalen att hon inte kunde få följe till läkaren längre. Något som kommunens handledare menar inte stämde.

TÄBY_hemtjäsnt_4316

Inger Nyberg.

Enligt Marie Tid, chef för äldreomsorgen i Täby kommun, beror förvirringen på att något brustit i informationen mellan hemtjänstföretagens ledning och dess personal.

– Vi har regelbundna möten med våra utförare, men vi träffar ju alltid ledningen och aldrig deras personal. Någonstans måste det ha varit ett glapp i informationen mellan verksamhetsledningen och personalen, säger hon.

För att lösa problemet har kommunen bjudit in företagen till ett möte i dag fredag.

– Vi ska diskutera vad vi kan göra för att förtydliga informationen, säger Marie Tid.

Flera äldre som får hemtjänst har hört av sig till Mitt i och klagat på att de inte fått någon information om förändringarna. Det är avsiktligt, berättar Marie Tid.

– Vi informerar generellt sett inte äldre om reglerna kring ersättning till utförare, de ska inte behöva oroa sig över det utan kunna känna sig trygga med att de får det stöd de behöver.

Men nu verkar ju bristen på på information skapa oro?

– Medarbetare ska inte överföra sin egen oro på de äldre, men nu när det blivit som det blivit så får vi överväga om vi ska gå ut med information.

I det nya systemet beviljas de äldre ett visst antal insatser istället för tid. Varje insats är värd en viss summa pengar som betalas ut till företaget som utför insatsen.

img_0055

Så här ser prislistan ut för de insatser som de äldre kan få ta del av.

Enligt hemtjänstföretagens uträkning innebär det ett inkomsttapp på mellan 20 och 40 procent för dem. Men enligt Marie Tid behöver de inte oroa sig.

– Vi håller fortfarande på att kalibrera systemet. Det kommer inte att bli någon besparing. Om det blir så kommer vi att justera det. Kommunen ska använda samma mängd pengar som förr, däremot kan det skilja sig lite mellan olika utförare, säger hon.

Hon menar också att relationen till företagen är fortsatt god, trot oenigheten kring det nya systemet.

– Jag tycker att dialogen med utförarna fungerar bra. Det finns en och annan som fortfarande är orolig, men det behöver de inte vara. Vårt syfte är inte att se till att så att utförarna inte kan gå runt, utan tvärtom, säger Marie Tid.