Kommunen måste skjuta upp planer på sporthall

Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kommunalråd i Sollentuna kommun.
Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kommunalråd i Sollentuna kommun.
Kommunen kommer inte att kunna bygga en ny idrottshall i Viby till 2018 som de hade hoppats på.

- Det beror på flera faktorer, menar Magnus Ramstrand, (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Någon ny idrottshall i Viby blir det inte fram till 2018. Något som den styrande majoriteten hade med i investeringsplanen för framtiden.

– Idrottshallen i Viby kommer inte att vara klar fram till 2018 som vi kanske hade en förhoppning om, säger Magnus Ramstrand via telefon.

Enligt Magnus Ramstrand vill majoriteten (M, L och KD) i kultur- och fritidsnämnden bygga en fullstor hall i Viby och att den finns med i investeringslistan. Men någon tid då hallen kommer att stå klar kan han inte ge och det beror på flera faktorer.

– Ekonomin i kommunen och prioriteringar mellan olika projekt som nya skolor, äldreboende, boende för personer med funktionsnedsättning, antalet nyanlända vi ska ordna boende för etcetera. Dessa avvägningar görs ytterst av majoriteten i kommunstyrelsen som anslår medel till de olika nämnderna, skriver han senare via mejl men nämner att mer besked om hallen kommer att ges.

– Efter nyår år 2017 påbörjar vi budgetarbetet för kommande tre år. Då kan vi ge besked om när Vibyhallen kan stå klar.

Nu ligger fokus för kommunstyrelsen på andra projekt, exempelvis bygget av kommundelen Väsjön, Skälbyskolan, Töjnaskolan och Tegelhagens skola med idrottshall samt nya idrottshallen i Edsberg. Bristen på idrottshallar är annars ett stort ämne i kommunen, enligt Ramstrand och kommunen försöker bygga ikapp.

– Rotebrohallen är ny och så håller vi på att bygga en fullstor hall i Edsberg. Just nu har vi en ganska ansträngd ekonomi när det gäller våra investeringar så därför måste vi skjuta på vissa projekt, säger han och nämner Vibyhallen som ett exempel.