Kommunen medger olämpligt agerande

När Nader Golkar begärde ut allmänna handlingar försökte Täbys kommunjurist ”tysta” honom.

Ärendet JO-anmäldes och nu medger kommunen att juristens agerande var olämpligt.

I januari tog Nader Golkar, 31, kontakt med Täby kommun. Ärendet rörde hans barns förskola där ekonomin är så skral att mjölken till luncherna dragits in. Han begärde ut underlag för hur kommunen bestämmer ersättningsbeloppen till skolorna, men fick till svar att materialet inte fanns.

Nader Golkar hamnade till sist hos kommunens jurist Mikael Ekelund som besvarade den formella frågan. För att slippa fler förfrågningar kontaktade kommunjuristen även Nader Golkars arbetsgivare, en annan kommun i länet, och anklagade honom för att driva sitt ärende mot Täby kommun på betald arbetstid.

Nu ligger ärendet på Justitieombudsmannen, JO:s bord. I ett uttalande till JO säger kommunjuristen att han inte har agerat för att hindra Nader Golkar från att få ut allmänna handlingar.

Mikael Ekelund erkänner att han kontaktat Nader Golkars arbetsgivare, men att det gjorts i egenskap av privatperson.

Som skattebetalare tyckte han att det var anmärkningsvärt att en offentlig­anställd drev ett ärende mot Täby kommun på arbetstid, särskilt som detta skett på ett sätt som ”delvis faktiskt haft karaktären av trakasserier”.

Enligt Täby kommun har Mikael Ekelund agerat mycket olämpligt eftersom kontakten med Nader Golkars arbetsgivare har skett via Täby kommuns mejladress. Risken är stor att en person som har ett på­gående ärende i kommunen kopplar ihop mejlet med Mikael Ekelunds roll som kommunjurist och representant för Täby kommun, skriver kommunen i sitt yttrande till JO

Nader Golkar ser positivt på att kommunen bekräftar att kommunjuristens agerande var olämpligt. Där­emot tycker han att det är anmärkningsvärt att Mikael Ekelund beskriver en medborgares kontakt med kommunen som trakasserier.

– Han ser inte allvaret i sitt handlande och hur det riskerar att urholka vår grundlagsskyddade demokrati, säger Nader Golkar.

Täby kommun kommer att se över rutinerna kring offentlighetsprincipen.