ANNONS

Kommunen misstänker – minst 19 träd fällda utan lov

Park- och naturenheten i Nacka kommun har kompletterat en tidigare polisanmälan om misstänkt olovlig trädfällning, på en adress som är kommunens mark och som vetter mot vattnet.
I det aktuella området har park- och naturenheten tidigare polisanmält att 19 träd fällts utan lov.
Förra veckan kom ytterligare två klagomål in om olovlig trädfällning på platsen.
ANNONS

Enligt en polisanmälan, som park- och naturenheten gjorde den 10 oktober i år, hade 19 träd fällts på platsen utan lov, träd som stod på kommunens mark på en strandremsa mellan vattnet och en privat fastighet.

Den gången fick park- och naturenheten ett anonymt tips.

Enligt anmälan handlade det om granar som hade fällts.

Den anonyme anmälaren skrev i anmälan att vid det aktuella tillfället, i april i år, användes ”tysta elsågar” och de som utförde trädfällningen var fem svartklädda personer.

Efteråt fanns enligt anmälaren minst fem stubbar på platsen, övertäckta med löv, mossa och grenar.

Anmälaren ville vara anonym med motiveringen att de som anmälaren misstänkte stod bakom trädfällningen, kan vara ”mycket hotfulla”.

Den 10 oktober i år gjorde park- och naturenheten i Nacka kommun en polisanmälan om olovlig trädfällning av 19 stycken träd på platsen. Nu, en månad senare, den 10 november, har enheten kompletterat polisanmälan, med ytterligare två klagomål om ytterligare olovlig trädfällning på samma plats.

 

Läs mer: Nacka maktlös mot de svarta trädfällningarna.

ANNONS