Kommunen fick namnlistor för folkomröstning

Sten Wickström lämnade över listorna till kanslichef Kristoffer Staaf.
Sten Wickström lämnade över listorna till kanslichef Kristoffer Staaf.
Nu ska Vaxholms stad bedöma om namnen uppfyller de formella kraven.
Nu ska Vaxholms stad bedöma om namnen uppfyller de formella kraven.
Pärmen rymmer 204 sidor med med namn som stöder en folkomröstning.
Pärmen rymmer 204 sidor med med namn som stöder en folkomröstning.
I dag på tisdagen lämnade nätverket Vaxholms vänner in en begäran om folkomröstning om Norrbergsskolans framtid till Vaxholms stad. Kravet stöds av 1 492 vaxholmsbor som skrivit på nätverkets namnlistor.

1 492 vaxholmsbor. Så många skrev på begäran om folkomröstning om Norrbergsskolans framtid i Vaxholm under de två månader namninsamlingen pågick i slutet av förra året.

Idag, på tisdagseftermiddagen (10/1), lämnades namnlistorna formellt in till Vaxholms stad.

– Vi har bara hunnit titta lite snabbt på dem. Nu ska de registreras och sedan kommer vi att inleda med att göra stickprov och utifrån det se hur vi ska gå vidare, säger Kristoffer Staaf, kanslichef i Vaxholms stad.

Minst 850 godkända namn krävs

Godkänner kommunen åtminstone cirka 850 av namnen innebär det att minst tio procent av alla röstberättigade vaxholmsbor begärt folkomröstningen. Det räcker enligt lag för att fullmäktige måste ta upp frågan. I fullmäktige har oppositionspartierna – socialdemokraterna, Waxholmspartiet – borgerligt alternativ och vänsterpartiet lovat att stöjda folkinitiativet, vilket är tillräckligt för att folkomröstningen ska bli av.

Namnen har dubbelkollats

Det här är andra gången som vaxholmsbor försöker få rösta om den planerade rivningen av Norrbergsskolan.

Redan 2015 ledde en privatperson i Vaxholm en första namninsamling och samlade då ihop nästan lika många namn. Men kommunen underkände då nästan hälften av namnen eftersom de inte ansågs uppfylla alla formella krav, bland annat om fullständig adress och personnummer på de som skrivit på.

Den här gången har namninsamlingen letts av medlemmar i nätverket Vaxholms som lärt sig av misstaget och haft tätare kontakt med kommunen och dessutom dubbelkollat alla namnen innan de lämnades in.

– Vi har haft en helt annan koll på detta denna gång och varit noga med förarbetet. Vi har följt kommunallagstiftningen om folkinitiativ noga och även kommunens egna instruktioner, säger Sten Wickström som lett namninsamlingen.

 

LÄS MER:

Många vill bygga på Norrberget

Vaxholms plan för Norrberget får bakläxa