Kommunen fick rätt om planen för Norrberget – nu väntar ny rond

Norrberget
Här vill kommunen riva och bygga nya bostäder.
Striden om Norrberget i Vaxholm fortsätter. I går (3/4) avslog mark- och miljödomstolen flera överklaganden av kommunens detaljplan för området.
– Vi kommer att begära prövning i högsta instans, skriver föreningen Bevara Norrberget.

41 privatpersoner i Vaxholm plus Vaxholms villaägarförening hade överklagat kommunens nya detaljplan för Norrberget. I går kom mark– och miljödomstolens dom: Överklagandena avslås.

Anledningen: Domstolen kollar bara om kommunen följt lagen när man beslutat om detaljplanen, och de har de, anser rätten.

Dessutom ansåg domstolen 27 av de personer som klagat samt Vaxholms villaägarförening inte hade rätt att överklaga – för att de bor för långt från planområdet, och för att planen, enligt domstolen, inte kommer utgöra en betydande miljöpåverkan.

– Domslutet är ett kvitto på det föredömliga arbete vår förvaltning har gjort med att väga in många olika aspekter. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med att förverkliga planen med särskilt boende, förskola, bostäder, verksamheter och strandpromenad,  skriver Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar.

Detaljplanen klubbades av Vaxholms kommunfullmäktige i juni förra året och ska göra det möjligt att exploatera Norrberget med 200 – 250 nya bostäder. Men många har haft invändningar. Bland de som hade överklagat till mark– och miljödomstolen finns kritik mot allt möjligt, från att kommunen river fullt fungerande byggnader, till befarade konsekvenser som ökad trafik och förstörd kulturmiljö.

Föreningen Bevara Norrberget säger att man kommer man att överklaga mark– och miljödomstolens beslut.