Kommunen och polisen lovar att jobba mot samma mål

Petri Salonen (C), kommunalråd och ansvarig för trygghetsfrågor på Haninge kommun, och Max Åkervall, lokalpolisområdeschef Haninge/Nynäshamn, var två av flera representanter för polisen och kommunen som undertecknade det nya samverkansavtalet.
Petri Salonen (C), kommunalråd och ansvarig för trygghetsfrågor på Haninge kommun, och Max Åkervall, lokalpolisområdeschef Haninge/Nynäshamn, var två av flera representanter för polisen och kommunen som undertecknade det nya samverkansavtalet.
På torsdagen slöt Haninge kommun och polisen ett samverkansavtal.

– Tidigare har vi inte alltid navigerat efter samma karta, med det här avtalet startar vi ett mer strukturerat samarbete, säger Max Åkervall, lokalpolisområdeschef Haninge/Nynäshamn.

Med det nya avtalet slopar kommunen och polisen samarbetet i ett brottsförebyggande råd.

– Det här nya avtalet ersätter det. Vi lägger en helt ny struktur för att se till att beslut verkställs och följs upp, säger Max Åkervall.

En viktig del i det nya avtalet blir att ta fram två-tre så kallade medborgarlöften som kommunen och polisen ska försöka uppfylla. Under våren, med start i maj, kommer polisen därför att befinna sig på platser i kommunen där det rör sig mycket människor för att bland annat lyssna på medborgarnas åsikter om vilka platser som känns otrygga och vilka arbetsuppgifter som Haninges invånare tycker bör prioriteras.

Medborgarnas åsikter ska sedan vägas mot redan befintliga trygghetsundersökningar och lokal brottsstatistik.

– Löftena ska kunna revideras, men jag tror att det är bra om man i alla fall ger dem ett par år, säger Max Åkervall.

Kritiker inom polisen menar att polisen kan få svårt att upprätthålla arbetet med medborgarlöften – detta bland annat eftersom allt fler poliser lämnar yrket och för att det förhöjda säkerhetsläget krävt stora polisiära resurser.

Max Åkervall menar dock att polisen i Haninge/Nynäshamn har goda chanser.

– Visst har vi varit hårt ansatta av andra uppdrag, men på den här stationen är vi inte färre än för tre månader sedan, säger han.

Hans uppfattning är att polisreformen fört med sig att polisen i Haninge kan arbeta mycket mer lokalt än tidigare.

– Förut hade vi poliser från Haninge som åkte till Huddinge och Botkyrka och Botkyrkapoliser i Haninge och Huddinge. Nu rycker vi ut här och brotten utreds här. Vi har bättre överlämningar och ärendena blir lättare att följa. Därmed har vi också goda förutsättningar att arbeta mot våra mål, säger Max Åkervall.