Kommunen varnar för oseriösa hantverkare

hantverkare
Kommunen varnar återigen för oseriösa asfaltsläggare i Uplands Väsby.
Kommunen har gått ut med en varning för kringresande hantverkare och uppmanar boende att inte anlita deras tjänster. Inga brott eller problem med nedskräpning har noterats i år.

Kommun har gått ut med en varning för att anlita kringresande hantverkare på hemsidan. En verksamhet som enligt meddelandet innebär nedskräpning efter att hantverkare slagit tillfälligt läger på kommunens mark eller privatägd mark.

– De kommer med husvagnar som de ställer upp och utnyttjar marken otillåtet. De stökar ner och dumpar bråte efter sig. Det är tråkigt, säger Niklas Claesson som är säkerhetssamordnare i Upplands Väsby kommun.

Tidigare år har de slagit läger vid Fadderbyn men än så länge har Claesson inte sett till några kringresande arbetare. På hemsidan uppmanar kommunen att boende att inte köpa tjänsterna. Genom att att anlita deras tjänster blir det mindre attraktivt för dem att etablera sig i kommunen.

– Man har hört historier där folk har blivit jättelurade, folk som har betalt innan jobbet är gjort och sen försvinner hantverkarna. Men jag vet inte om det är en snackis eller faktiskt är så, det är nog klokt att vara källkritisk, säger Claesson.

Ett annat skäl till att kommunen uppmanar till att anlita andra hantverkare är de kostnader som uppstår för kommunen vid städning. Enligt Claesson har det varit ett problem tidigare år då latrinkärl har tömts ut och skräp lämnats kvar på marken.

– Att städa upp när de reser vidare kan kosta allt mellan 10 000 och 100 000 kronor. Ett slöseri med skattepengar, säger Claesson.

 

 

Enligt Johan Lundgren, kommunpolis i lokalpolisområde Sollentuna, har polisen fått in signaler om att oseriösa hantverkare rör sig i området. Polis och kommunanställda har iakttagit vissa fordonstyper som använts av hantverkare som orsakat problem tidigare år.

– Det är vanligt att oseriösa hantverkare kommer tillbaka under våren när de kan utföra markarbeten. Det har gjorts iakttagelser i både Sollentuna och Upplands Väsby.

Polisen vill uppmana boende att planera samtliga arbeten på hus eller tomt.

– Ta in offerter för arbetet och skriv avtal. Den här gruppen hantverkare har en offensiv försäljningsmetod, säger Johan Lundgren.

Tidigare år har det varit ärenden där boende har tackat nej till arbete och sen gått iväg från hemmet. Men när de kommit tillbaka har hantverkare påbörjat ett arbete och menar att de hade en överenskommelse om att tjänsten skulle utföras.

Han menar att det är viktigt att säga ifrån ordentligt om man inte är intresserad, sen kan man gå iväg och ringa polisen om man upplever att situationen är hotfull.

Tidigare år vet han att det varit brott kopplade till oseriösa hantverkare i Sollentuna, till exempel skadegörelse, hot och bedrägeri. Men han känner inte till om det varit liknande problem i år, vare sig i Upplands Väsby eller Sollentuna.