Min lokala hjälte

Kommunen och Östenius fortsätter göra upp

I vår möts parterna i Arbetsdomstolen.
I vår möts parterna i Arbetsdomstolen.
I vår tar Arbetsdomstolen upp fallet om avskedandet av den kontroversielle rektorn som höjde betygen men slarvade med ekonomin.

Tvisten mellan före detta Bällstabergsrektorn och Vallentuna kommun fortsätter.

I vår möts de båda parterna i Arbetsdomstolen där det slutligt ska avgöras om Vallentuna kommun gjorde rätt eller fel i att avskeda rektorn.

Arbetsdomstolen är den andra instansen som prövar fallet. I Attunda tingsrätt vann Östenius en förkrossande seger  mot kommunen som bland annat skulle innebära stora skadestånd för kommunen.

Kommunen överklagade tingsrättens dom och sökte prövningstillstånd hos Arbetsdomstolen. Här kan man säga att båda parterna har haft lite framgång. Nyligen beslutade Arbetsdomstolen att åter ta upp fallet – en prövning som kan få en annan utgång än i tingsrätten.

Men fram tills den nya prövningen i vår är Östenius forfarande formellt anställd i kommunen och uppbär lön. Arbetsdomstolen beslutade nämligen att inte gå kommuns till mötes att under väntetiden betrakta Östenuis som avskedad.

 

 

Fakta

Detta har hänt

Bo Östenius var en tongivande rektor på Bällstabergsskolan. Han hade stort fokus på digitaliserad inlärning.

Bällstabergsskolans rektor Bo Östenius menar att han inte har något att dölja och är kritisk till hur han behandlats.

Bällstabergsskolans rektor Bo Östenius 

Samma dag som han blev avstängd från sitt jobb blev han knivhuggen på skolan när han skulle avvisa en person som hotade en elev. Kommunen anses ha hanterat Östenius synnerligen bryskt i samband med detta.

När hans arbete granskades rullades brister i den ekonomiska hanteringen upp. Bland annat bjöds anhöriga till anställda på räkfrossa.