Kommunen överklagar domen om Grindstugan

Sollentuna Kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens dom i Grindstugeaffären. I början av november slog domstolen fast att överpriset på 6 miljoner kronor var en olaglig kompensation till fastighetsägaren.

– Vi anser att vi har gjort rätt. Domstolen har inte tagit hänsyn till annan dokumentation än den som står i avtalet, säger kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M).