Kommunen överklagar dom – oppositionen emot

Villor rivs för att ge plats. Nu är bygget stoppat av domstol. Botkyrka
Calle Paulsson är en av grannarna som stridit mot huset. Grannarna vann senast i domstolen
Calle Paulsson är en av grannarna som stridit mot huset. Grannarna vann senast i domstolen
Calle Paulsson är en av grannarna som stridit mot huset. Grannarna vann senast i domstolen
Flerfamiljshus byggs bland villorna i Vretarna.
Flerfamiljshus byggs bland villorna i Vretarna.
Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden överklagar kommunen domen som satt stopp för bygget av ett flerfamiljshus i ett villaområde i Tumba. Ledamöterna röstade och det slutade 6-5 till fördel att överklaga.

De rödgröna röstade för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Enligt underlaget från tjänstemännen på Botkyrka kommun har Mark- och miljödomstolen gjort felaktiga tolkningar av detaljplanens bestämmelser, men också av Kungliga Byggnadsstyrelsens anvisningar.

Rätt eller inte?

Fallet gäller om det är rätt att bygga ett flerfamiljshus i ett villaområde i Vretarna eller inte.  Alliansen, Tullingepartiet och Sverigedemokraterna röstade för att inte överklaga domen.

– Vi vill markera mot mark- och miljööverdomstolen att nämnden inte är enig, säger Moderaternas Yngve R K Jönsson som är andre vice ordförande.

Billy Üre och Yngve R K Jönsson.

Yngve R K Jönsson till höger. Här i samtal med centrumägaren i Norsborg, Billy Üre. Foto: Anders Björklund

I underlaget fanns citat ur själva domen, som skulle överklagas, men domen som helhet hade ledamöterna i nämnden inte tillgång till.

– Skandalöst, tycker Birgit Hellgren som är ledamot för Liberalerna.

Liberalernas Birgit Hellgren. Foto: Privat.

Hon och Yngve R K Jönsson krävde att få se domen samma dag som mötet hölls.

– Vi måste ju veta vad vi överklagar, men jag utgår från att det blivit en miss, säger Yngve R K Jönsson.

”Det var ett misstag”

Lokaltidningen Mitt i har mejlat företrädare för Socialdemokraterna och bett om ett svar, men det har uteblivit. Däremot har tjänstemännen på förvaltningen plockat upp frågorna och svarat.

– Domen var med i underlaget till arbetsutskottet inför nämnden, men inte i utskicket till nämnden. Det var ett misstag, svarar Carina Molin som är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ser ni det som en brist i underlaget?

– Det hade varit önskvärt att domen var med i underlaget, men var inte avhängigt beslutet, säger Carina Molin.