Kommunen: Risk att stationen översvämmas igen

Kommun om översvämningarna på Huddinge station.
Resenärer fick vada in på stationen under tisdagen – nu svarar kommunen på vad översvämningarna beror på.
Två översvämningar har drabbat Huddinge station på knappt en månad. Anledningen är att dagvattensystemet inte är dimensionerat för så mycket regn, enligt kommunen.

Under tisdagsmorgonen fick pendlare på Huddinge station vada genom vattenmassor – för andra gången på knappt en månad.

– Det är ju försmädligt när man ska till jobbet och så är det massa vatten i vägen. Men det rann undan ganska snabbt tror jag, säger Roger Höglund, IT- och kommunikationsdirektör i Huddinge.

Anledningen till de upprepade översvämningarna är sannolikt att dagvattensystemet inte klarar av de stora vattenmassorna som samlas vid brunnarna, enligt Roger Höglund.

– När det kommer väldigt mycket regn på kort tid så är inte systemen dimensionerade för det och orkar inte transportera bort det, säger han.

Om skräp ansamlas vid brunnarna kan situationen förvärras, men Roger Höglund har inga uppgifter om att så skulle vara fallet denna gång.

”Kan bli ett växande problem”

Dagvattensystemet är gammalt och många nya byggnader har tillkommit i centrum sedan det byggdes. Att byta ut systemet är därför inte helt enkelt. I takt med att grönytor byggs bort ökar dessutom belastningen på brunnarna.

Problemet är dock inte unikt för Huddinge utan förekommer i hela Stockholm, enligt Roger Högberg.

Vad kan ni göra för att åtgärda det?

– Kortsiktigt får man kolla att brunnarna är rensade så att det inte fastnar någonting. Långsiktigt handlar det om att planera om hur vi bygger hela samhället, hur man dimensionerar för vattenavrinning och hur man kan ta hand om dagvatten.

Risk för fler översvämningar

I de fall där brunnarna ligger på privat mark är det viktigt att samarbetet med fastighetsägarna fungerar, menar han.

Enligt Roger Högberg finns dock risken att resenärerna kommer att mötas av fler översvämningar framöver – både på kort och längre sikt.

– Det här kan bli ett växande problem om det blir mer nederbörd i framtiden med klimatförändringar, så det här är någonting som alla aktörer måste ta höjd för när man bygger nytt eller bygger om, säger han.