ANNONS

Extra möte i kommunen om personalsituationen i skolorna

Snart ska miljöstipendiet delas ut av Järfälla kommun.
Under nämnden ska det utrönas hur personalen på Järfällas skolor kommer påverkas av omorganisationen.
Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommer att ha ett extra sammanträde den 6 februari. Anledningen att just personalsituationen i skolan kommer att komma upp är för att följa omorganisationen.
ANNONS

Under höstterminen 2020 går Järfälla kommun över till en traditionell stadieindelning med låg- mellan- och högstadium. Det innebär att elever som i dag går i årskurs 5 kommer att fortsätta i årskurs 6 på sin nuvarande skola. 

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommer att ha ett extra sammanträde den 6 februari. Detta för att det annars skulle gått lång tid mellan de planerade nämnderna och att det finns frågor som behöver diskuteras nu.

Personalfrågan

Anledningen till att personalfrågan kommer att tas upp är för att nämnden vill följa omorganisationen. Uppföljningar kommer sedan att komma på varje nämndmöte.

– Vi har varit frågande till vilka personalförändringar som kan väntas av den nya skolorganisationen. Vi vill att förvaltningen och Alliansen lägger korten på bordet och berättar vad som kommer hända på Järfällas skolor, säger Mika Metso (S), 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Förvaltningen informerar

När Mitt i försöker nå Nikoletta Jozsa (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, svarar Anders Bengtsson (L), politisk sekreterare, i hennes ställe.

– En extra nämnd är planerad sedan tidigare. Nu är det beslutat att det kommer ske 6 februari och vi har bett förvaltningen att informera om personalsituationen då. Därför har vi ingen ny information kring detta innan dess, skriver han i ett mejl.

ANNONS