Kommunen slopar planer på Fastebol-bygge

Fastebolskogen ser ut att bli kvar.
Fastebolskogen ser ut att bli kvar.
Det kontroversiella bygget vid Fastebolskogen i Viksjö läggs ned. SL har inte kunnat lova några nya busslinjer, och kommunen vill prioritera att bygga nära kollektivtrafik för miljöns skull. Viksjöbornas protester har dessutom spelat in.
– Vi är ju folkvalda och vi måste lyssna på vad folk säger, säger Aphram Melki (C).

Eftersom SL inte kunnat garantera några stabil kollektivtrafik till det planerade bygget vid Fastebolskogen i Viksjö väljer nu kommunen att lägga ner planerna. Koalitionens idé är att bygga bostäder nära kollektivtrafik för miljöns skull, och när det inte kan garanteras väljer man att slopa hela planen.

För de Viksjöbor som i månader protesterat mot planerna är det goda nyheter, men tilliten till politikerna är inte stor.

– Det känns jättebra, vi har i alla fall fått en tidsfrist. Men markanvisningsavtalet gäller till slutet av nästa år, och vi är fortfarande oroliga för att landstinget drar fram några busslinjer och att man sedan börjar planerna igen, säger Judith Urkuti, en av Viksjöborna som protesterat mot bygget.

”Fortsätter samla underskrifter”

Medborgarnas protestester har framför allt handlat om själva skogen, som riskerar omfattande skador om bygget genomförs. Skogen används också av skolor och förskolor i området – men dessutom skulle 200 nya lägenheter innebära väldigt mycket ny biltrafik i nära anslutning till Fastebolskolan.

– Vi är fantastiskt glada, det är vi. Men vi tror väl inte helt ut på det här, så vi tänker att vi fortsätter samla underskrifter och ser om vi blir tvungna att använda dem i framtiden. Men det är väldigt nytt, så vi har inte hunnit prata igenom det än, säger Judith Urkuti.

Melki (C): ”Vi har inte landat riktigt rätt”

Aphram Melki (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden säger att de boendes protester har spelat in, men att den avgörande faktorn varit miljöhänsynen. Det avser både problemen med kollektivtrafiken, och att grönområden är värda att bevara.

– Det är jätteviktigt att vi bygger i kollektivtrafiknära områden. Det andra, som kanske är ännu viktigare, är att vi vil behålla grönområde där det går. Det här är ett område vi tycker det är viktigt att ha kvar, så där landade vi inte riktigt rätt. Då är det bättre att låta bli, och hitta andra ställen som är närmare kollektivtrafik och andra hus, så att det inte stör så mycket, säger Aphram Melki.

Hur viktiga har de boendes protester varit?

– Vi är ju folkvalda och vi måste lyssna på vad folk säger, men grunden är att vi varit ute i området och bildat oss en uppfattning. Vi är ett parti som gillar grönområden, så det är inga konstigheter. När det sker inskränkningar på dem måste man fråga sig, är det värt det? Det avgörs från fall till fall, och här känns det inte som att rätt förutsättningar funnits, så då är det bättre att avstå.

De som protesterat mot byggandet är oroliga att detta bara är en paus, och att bygget kan sättas igång igen. Finns det någon sanning i det?

– Nej. Nu pratar jag för Centerpartiet, men i koalitionen är vi överens om att vi inte ska bygga, och vi har inte sagt att vi ska bygga i framtiden heller. För oss är de här grönområdena så viktiga att vi vill titta på andra ställen, det handlar inte om valfläsk. Det måste finnas kvalitet i byggandet också, vi vill inte ha betongområden utan det måste finnas grönt. Vi har just skickat en reservatsbildning i Igelbäcken på samråd och vi är 99 procent säkra på att vi kan få till ett naturreservat där, och det tycker jag visar att vi prioriterar de här frågorna.