Kommunen backar – planerna för golfhuset ändras

Det nya huset ska likna det befintliga.
Det nya huset ska likna det befintliga.
Det planerade bygget vid Kevinge strand dras tillbaka. Nytt förslag kommer att tas fram.

Efter många påtryckningar från boende vid Kevinge strand har Danderyds kommun tänkt om angående nybygget av det gamla golfhuset. Det meddelade Danderyds kommun under tisdagen.

– Man har inte klagat på att det ska bli bostäder där utan hur huset har framställts. Det har upplevts som alldeles för stort, Claës Breitholtz som är ordförande i byggnadsnämnden.

Ska likna huset som står där

Det som från början lades fram var ett sexvåningshus, 19 meter högt med plats för 28 lägenheter. Nu blir huset betydligt lägre.

Det gamla planförslaget dras tillbaka och fastighetsägaren Alm Equity får komma fram med ett nytt förslag. Ett som liknar det befintliga huset och som enligt Claës Breitholtz ska byggas på grunden av det hus som står där idag.

– Det ska bli ett modernt hus i två plan, det är tanken. Jag träffade fastighetsägaren och sa det här förslaget måste arbetas om. Det ska vara ett hus som i form och färg ska harmoniera med golfklubbens klubbhus och passa in i området, säger Claës Breitholtz.

I ett pressmeddelande skriver Danderyds kommun följande:

”Det nya gestaltningsförslaget skall innehålla en byggnad som ryms ovanpå den befintliga parkeringen, inte vara högre än det nuvarande huset, ha brutet tak och till färg och form harmoniera med Stockholms Golfklubbs klubbhus.”

Kan man inte bara låta fasaden vara kvar och bygga lägenheter inuti?

– Det frågade jag fastighetsägaren också men det skulle inte bli tillräckligt hög kvalitet på byggnaden och lägenheterna. Nu blir det en ny byggnad som liknar huset som redan står där.

I och  med detta beslut förlänger Danderyd detaljplansprocessen och väntar på ett att ett nytt förslag ska tas fram.