ANNONS

Kommunen prioriterade skolplatser till hösten

Att få klart skolplatser prioriterades framför att invänta bygglovet.
Att få klart skolplatser prioriterades framför att invänta bygglovet.
Det var ett medvetet beslut att påbörja bygget av paviljongerna vid Väsby skola. Att få skolplatser klara till hösten prioriterades framför att invänta bygglovet.
ANNONS

För att lösa platsbristen i kommunens skolor beslutades att kommunens kulle sätta upp tillfälliga paviljonger vid bland annat Väsby skola. Men innan bygglovet stod klart påbörjades bygget genom att lastbilar levererade paviljonger till platsen.

– Alla på kommunen tycker att det är olyckligt att det blev så här men vi har ändå gjort prioriteringen att alla barn får skolplatser till hösten. Det blev med kort varsel ett behov av skolplatser, säger Erik Olsson som är bygglovschef och svara för kontoret för samhällsbyggnad som helhet.

Efter att kommunen hade upphandlat paviljonger ansöktes bygglov för dem. Men sen stämde inte tidsplanen, bygglovet hann inte handläggas innan bygget skulle starta.

Var det ett medvetet beslut att inte invänta bygglovet?

– Det var ett beslut som fattades, säger Erik Olsson.

Beslutet har föregåtts av interna diskussioner men att påskynda bygglovsbeslutet är inte möjligt då bygglovskontoret enligt lag inte får prioritera kommunens egna ärenden framför privata ärenden.

– Två veckor kan låta fjuttigt men hade man sagt åt lastbilarna att vänta två veckor fanns det risk att det skulle ta ännu längre tid. Med risk för att hela byggprojektet skulle försenas kunde man inte invänta bygglovsbeslutet. Skalen måste komma på plats så att vi kan färdigställa inredningen och ta emot barn till hösten, säger Erik Olsson.

Kommer beslutet innebära extra kostnader?

– Fastighetsenheten ska betala och det kommer att hamna i byggnadsnämndens kassa.

ANNONS

Hur kommer det att påverka budgeten?

– Det kan jag inte svara på. Men hade paviljongerna blivit försenade så att vi inte kunde tillgodose utbildningsplatserna till hösten hade det också inneburit extra kostnader.

Att byggnationen skulle påbörjas innan bygglovet var en prioritering som gjordes av fastighetsenheten. Det var en prioritering som bedömdes gå i linje med det politiska uppdraget att prioritera skolplatser.