Därför vill kommunen privatisera Korallen

Karl Henriksson, KD, svarar på kritiken att flytta Korallen.
Karl Henriksson, KD, svarar på kritiken att flytta Korallen.
Fler privata förskolor och en ekonomisk vinst. Det är orsakerna till att kommunen vill privatisera förskolan Korallen i Visättra.
Samtidigt beklagar Alliansen att Korallens familjer fick besked om privatiseringen i ett sent skede.

Mitt i har tidigare skrivit att kommunen valt att privatisera Korallen både för att ge familjer fler privata alternativ och för att spara pengar åt kommunen, då förskolenämnden har ett stort ekonomiskt underskott.

 Det blir helt enkelt billigare för kommunen att låta privata aktörer ta över små förskolor, som Korallen, samtidigt som kommunen satsar på större förskolor som Kvarnängen.

Det säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

– Vi har ett jättesnabbt bostadsbyggande, inte minst i Visättra, och det är en hög kostnad att starta upp nya förskolor. Men den kostnaden minskar om vi flyttar över befintliga små förskolor som det är svårt att få bra ekonomi i till större förskolor, säger han.

Beklagar försening

Samtidigt anser Karl Henriksson att det är beklagligt att föräldrarna fick information om Korallens privatisering först efter att beslutet togs.

– Det är inte så som vi tycker att samtalen ska fungera. Så fort det finns färdiga planer ska föräldrar informeras. Vi har inte haft tillräckligt tydliga processer om vem ska ska göra vad, och när, och detta ska förbättras till kommande fall, säger Karl Henriksson.

Fler förskolor kan läggas ner

Mitt i har tidigare skrivit att fler små förskolor ska privatiseras framöver, som Sjöängen och Tusenfotingen i Trångsund under 2019.

Kommunen ser också över vilka fler små förskolor som kan komma att läggas ner när större förskolor byggs.

Detta är ett sätt att spara pengar, då förskolenämnden dras med ett stort underskott. De närmsta tre åren ska 38 miljoner kronor sparas in, vilket förskolenämnden ska sammanträda om på torsdag.

Vart ska familjer vända sig som vill ha små förskolor?

– I första hand kommer det att finnas privata alternativ, som föräldrakooperativ, framöver, säger Karl Henriksson (KD).

Oppositionen har tidigare uttalat sig kritiskt till Korallens privatisering som de också röstade emot när beslutet togs.

– Korallen är en väl fungerande förskola där barn och föräldrar känner sig trygga. Vi är kritiska till att privatiseringsivern går före. Vi hade velat ha en helt annat förskolepolitik, i vår budget satsade vi mer pengar på förskolan, säger oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S).