Kommunen tar över Råstens förskola

förskola
Barnen på Råstens förskola kan gå kvar i höst.
Företaget Pysslingen, som driver Råstens förskola, lämnar verksamheten i höst. Nu har kommunen bestämt sig för att kliva in och ta över verksamheten.
– Vi kände att vi måste ta ansvar som kommun, säger Eva Ullberg, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Järfälla kommun har bestämt sig för att ta över driften av Råstens förskola i Viksjö, detta efter att den privata utföraren Pysslingen som hittills drivit förskolan, sagt upp avtalet.

–Vi har barn i Viksjö som går på den här förskolan så vi kände att vi måste ta ansvar som kommun och se till att barnen får vara kvar där. Det var också många föräldrar som önskade att barnen skulle få vara kvar på förskolan, säger Eva Ullberg (S), som är ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

Förskolan övergår i kommunal regi vid skiftet juli/augusti i år, när Pysslingen lämnar Råsten.

– Det finns 95 förskoleplatser på förskolan, och den kapaciteten behöver kommunen. Särskilt nu när kommunen expanderar, säger Eva Ullberg.

Förskolan kommer att införlivas i den vanliga kommunala verksamheten, och rekryteringen av pedagoger har redan börjat. De som har arbetat på Pysslingen fram tills nu har möjlighet att fortsätta arbeta på förskolan, men ingen särskild överenskommelse har nåtts mellan kommunen och företaget om att de ska bli kvar.

– Eftersom det är olika arbetsgivare är det ju inte så att man tar över hela personalen, utan de som finns där får ju söka för att vara kvar. Men vi har inte gått ut och lobbat mot de anställda. Det skulle inte vara okej, eftersom de har en annan arbetsgivare, säger Helen Josefsson som är verksamhetschef för förskolorna i Viksjö.

Mitt i Järfälla har sökt företrädare för Pysslingen utan framgång.