Kommunen missade att registrera överklaganden

Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Blockstensvägen i Jordbro.
Blockstensvägen i Jordbro.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Johnny Hedström samlade in överklaganden – som felaktigt avvisades.
Haninge kommun har slarvat i hanteringen av överklagandena mot de kommande modulbostäderna i Jordbro. Trots att överklagandena kom in i tid fick grannar besked om att de kommit in för sent och därför avvisats.

När bygglovet nu prövas för Haninges andra modulbostadsprojekt, vid returstationen längs Blockstensvägen i Jordbro, visar det sig att kommunen slarvat.

Man avvisade felaktigt nio överklaganden från grannar med förklaringen att de kommit in för sent. I själva verket var det kommunen själv som aldrig registrerat överklagandena när de lämnades in.

Johnny Hedström som bor intill de kommande modulbostäderna samordnade överklagandena.

Han är själv fritidsengagerad i Sverigedemokraterna, partiet som tillsammans med Moderaterna motsatt sig modulbostäderna i Haninge. Men grannarnas överklaganden har han samlat in i rollen som privatperson, säger han.

Det är våra bostäder som sjunker i värde genom modulbostäderna, inte deras

Johnny Hedström om hur Haninges styrande politiker valt platser för modulhusen

– Jag vill inte ha modulbostäderna här i Jordbro. Jag tycker att Haninge kommun ska säga nej till att ta emot fler flyktingar från Migrationsverket, säger han.

Johnny Hedström har en hård retorik. Han påstår bland annat att  Jordbro blivit Haninge kommuns ”avstjälpningsplats” och han är övertygad om att det kommer bli ”problem” när modulerna börjar användas, för ”det vet väl alla”.

– Jag gör ingen skillnad på någons hudfärg. Detta handlar om att våra politiker beslutar om att förlägga modulbostäder så långt ifrån sig själva de kan. Det är våra bostäder som sjunker i värde genom modulbostäderna, inte deras, säger han.

De planerade modulbostäderna, 54 till antalet över två våningar, ska kläs i en vit plåt. 30 parkeringsplatser ingår i projektet.

De tillfälliga byggloven gäller precis som på de andra planerade modulhusplatserna i Haninge i 10 år. Därefter kan bygglov förlängas med fem år innan de måste flyttas.

Jag gjorde allt i min makt för att få ett kvitto på att våra överklaganden kommit in i rätt tid.

Haninge är en av kommunerna i Storstockholm som anvisats flest nyanlända, men också en av dem där byggena av modulbostäder drar ut som mest på tiden på grund av överklaganden.

Samtidigt visar bygglovsprocessen på Blockstensvägen att det sker slarv på kommunen.

Efter att Johnny Hedström den 16 oktober hade lämnat in grannarnas överklaganden till kommunen, två dagar innan sista inlämningsdag, skickades de vidare av kommunen till länsstyrelsen men utan att kommunen ankomststämplade dem.

– Jag lämnade in våra överklaganden till kommunhusets reception, och gjorde allt i min makt för att få ett kvitto på att våra överklaganden kommit in i rätt tid, säger Johnny Hedström.

Han fick efter en tid ett rekommenderat brev från Haninge kommun. Beskedet var att överklagandena kommit in för sent och därför avvisats.

– Jag visste att de var inlämnade i tid. Man måste kunna lita på kommunen, säger Johnny  Hedström.

När Johnny Hedström hade uppmärksammat kommunen på slarvet fick han och grannarna tre veckor till på sig att överklaga till länsstyrelsen.

– Men att det kan ske sådana här fel är det som gör mig oroad. Någon annan hade kanske inte reagerat som jag, säger han.

Just nu prövas bygglovet i mark- och miljödomstolen. När beslutet kommer kan inte domstolen svara på i dag.

Jag tycker det är egendomligt att kommunen ger startbesked trots att bygglovsprocessen inte är avgjord.

 

För några veckor började byggherren, som fått arrendera marken och ska bygga modulerna, att fälla träd och schakta jordmassor.

Johnny Hedström och grannarna har reagerat även på detta, säger han.

Nu är hela platsen för modulhusen rensad på träd trots att domstolen alltjämt prövar överklagandena.

– Jag tycker är egendomligt att kommunen ger startbesked och att byggaren kan sätta igång och fälla träd och schakta jordmassor trots att bygglovsprocessen inte är avgjord, säger Johnny Hedström.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, säger till Mitt i att en intern missuppfattning på kommunen sannolikt ligger bakom slarvet.

– Med mejl är det betydligt enklare för oss att se när besväret inkommit, säger han.

Kommunstyret: Missuppfattning bakom slarvet


Fakta

Modulbostäder som byggs enligt plan

Handen: Häggvägen (skogsområdet söder om Örnens väg). Cirka 60 bostäder. Enda området i modulbostadsplanen som hittills är byggt.

Jordbro, två områden: Blockstensvägen/Lerstensvägen: Cirka 50 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår, och blir det andra modulbostadsområdet i Haninge. Ängen vid Södra Jordbrovägen/Jordbro gravfälts och Gullringskärrets parkering: Cirka 65 bostäder. Är enligt nuvarande planering senarelagt till 2019.

Tungelsta: Hammarbovägens grusplan. Cirka 50 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår.

Vendelsömalm, två områden: Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen: Cirka 30 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår. Tyrestavägen/Brandbergsleden: Cirka 30 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår.

Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden
Fakta

Modulbostäder som strukits från planen

Brandbergen: Klockarleden-Lodjurets gata. Cirka 30 bostäder. Enligt avtalen visade det sig vara samfällighetsföreningen, inte kommunen, som hade rätt till marken.

Vendelsö: Grusplanen vid Norrbyvägen-Hagtornsvägen. Omkring 12 bostäder. En teknisk anläggning visade sig ligga så nära tomten att riskavståndet inte kunde hållas.

Vendelsömalm: Vendelsömalmsvägen: Cirka 20 bostäder. Vatten- och avlopps-dragningen till tomten bedömdes som för dyr och komplicerad.

Västerhaninge: Björnvägen. Cirka 30 bostäder. VA-dragningen ansågs mycket komplicerad. Dessutom behövde annan fastighetsägares mark tas i anspråk för infart och vatten och avlopp.

Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden