Kommunen kräver registrering för parkering

Numera krävs tillstånd för att få parkera utanför kommunhuset i Skogsbo.
Numera krävs tillstånd för att få parkera utanför kommunhuset i Skogsbo.
Har du ett ärende vid kommunhuset i Skogsbo och måste parkera? Synd. Efter sommaren försvann alla besöksparkeringar. Numera gäller istället registrering för alla besökare.

Den som har försökt parkera vid kommunhuset i Skogsbo efter sommaren har stött på patrull. Borta är alla besöksparkeringar och kvar finns endast två platser med 15 minuters parkering. Resten av p-platserna kräver tillstånd.

Ska frigöra platser

Enligt Värmdö kommun är anledningen till förändringen att man har haft problem med att personalen tagit upp alla platser.
– Tanken är inte att besöksparkeringarna ska försvinna utan tvärtom ska vi värna om att tillgängligheten till kommunhuset säkerställs för besökare. Befintlig skyltning kommer bytas ut och förtydligas. Därmed undviker vi risken med personalen upptar platser för besökare, säger Andreas Dahlberg, trafikingenjör.

Tillstånd – om du uppger regnummer

För att få plats måste nu varje besökare som önskar parkera dagtid skriva upp sig på en lista inne i kommunhuset.
– Besökarna kommer ange registreringsnummer och vem hen ska besöka. Det betyder att hen inte behöver gå tillbaka till sin bil för att lägga ett tillfälligt tillstånd i rutan. Syftet är att det ska vara möjligt att bevaka besöksparkeringen, säger Andreas Dahlberg.
Betyder det att kommunen registrerar sina besökare?
– 
Värmdö kommun ska inte spara eller på andra sätt registrera besökslistan utan det blir en ny lista varje dag, säger Andreas Dahlberg.