Kommunen sa ja till bussbantning

Linda Timsäter med 600 namnunderskrifter.
Linda Timsäter med 600 namnunderskrifter.
Direktbussen till Östra Byle kan återinföras. Samtidigt framkommer nu att kommunen godkänt nuvarande förbindelse i uppskattande ordalag.

– Vi hade inte detaljstuderat förslaget, säger Annica Nordgren (C).

Än är inte sista ordet sagt om bussarna till Östra Byle. I slutet på förra veckan meddelade Arriva att en förändring kan vara på väg.

– Det finns ett färdigt förslag om en förlängning av buss 611 till Östra Byle. Vi väntar bara på ett godkännande av SL, säger Ola Insulander som är kommunikatör på Arriva.

Det var i januari som buss 611 upphörde att gå till och från Östra Byle. Förändringen fick flera av Täbys ledande politiker att rikta högljudd kritik mot Arriva. Bland annat sa Annica Nordgren (C) till Mitt i Täby att bolaget inte informerat om försämringen, trots att kommunen är remissinstans.

Ett remissvar från mars förra året ger dock en annan bild. Förkortningen av buss 611 finns med och kommenteras med att ”Stadsbyggnadskontoret anser att Arrivas förslag är en bra lösning”. Handlingen är undertecknad av tre höga tjänstemän på Täby kommun.

Annica Nordgren bekräftar nu att man godkänt förslaget. I dag beskriver hon det dock som att informationen Arriva lämnade var bristfällig, snarare än att bolaget inte informerade alls.

– Det som vi fick presenterat stämde inte med verkligheten. Vad som såg ut att bli en förbättring blev i stället en försämring för boende i Östra Byle och även i Arninge, säger Annica Nordgren.

I remissvaret står klart och tydligt att 611 föreslås kortas av.

Hur var informationen dålig?

– Visst kan man vara självkritisk och medge att vi inte hade detaljstuderat förslaget innan vi svarade. Men det handlar också om att vi inte fick tillräckligt med underlag av Arriva.

Begär man inte in mer underlag då?

– Vi borde ha begärt in mer underlag om man ska vara efterklok, och man måste säga att ansvaret ligger både hos oss och Arriva.

I torsdags lämnades 600 namnunderskrifter in i protest till Arriva. Bakom initiativet stod bland annat Linda Timsäter från Östra Byle.

– Det verkar som om kommunen och landstinget helt släppt kontrollen över kollektivtrafiken och det är oroande inte bara för oss utan hela samhället, säger Linda Timsäter.