Kommunen sa ja till fortsatta sprututbyten

Allt fler personer besöker S:t Göran för att byta sprutor, och kommunen tittar nu på att öppna fler verksamheter för sprututbyten i staden.
Allt fler personer besöker S:t Göran för att byta sprutor, och kommunen tittar nu på att öppna fler verksamheter för sprututbyten i staden.
Kommunen kommer att ansöka om att fortsätta Sprututbytesprogrammet på S:t Görans sjukhus. Det beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutet var väntat. Sprututbytesprogrammet stöds av en majoritet av partierna i fullmäktige, och kommunstyrelsen föreslag var att man skulle ansöka om en fortsättning.

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna uttalade alla sitt bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Programmet har gett hälsovinster för personer som sjukvården har svårt att nå, säger Rana Carlstedt från Socialdemokraterna.

Moderaterna motsatte sig förslaget och hänvisade till att boende på Kungsholmen är bekymrade över att verksamheten ligger där.

Även Rickard Wall, före detta Sverigedemokrat, numera politisk vilde, uttryckte sig kritiskt mot en fortsättning av sprututbytesprogrammet. På frågan om han stödde Moderaternas reservation svarade han dock ”nej, ner med Moderaterna, ner med dem allihop”.