Min lokala hjälte

Kommunen säger nej till samråd om Hemmesta storskog

Hemmesta storskog och grönområden i Brunn och Gustavsberg är hotade när Alliansen planerar nya bostäder, handel och vägar i Värmdö. Under onsdagen stoppade politikerna översiktsplanen tillfälligt och ärendet återremitterades. Men något samråd för medborgarna blir det inte.

– Värmdö behöver fler bostäder. Frågan är bara var vi ska bygga och hur många invånare kommunen har kapacitet för? Det är något som Värmdöborna måste få möjlighet att tycka till om, sådana beslut ska inte tas över deras huvuden. Det är redan i dag trångt på vägar och i skolor, och viktiga grönområden försvinner i takt med att nya bostadsområden uppförs, säger Hanna Thorell, lokalt språkrör för Miljöpartiet.

Inför kommunstyrelsens möte i onsdags, den 12 oktober, föreslog Värmdös tjänstemän att fler nya grönområden ska utredas för exploatering i samband med en aktualitetsprövning av den befintliga översiktsplanen. Stora områden av Hemmesta storskog berörs, samtidigt som planen visar på en omfattande utveckling av Brunn. Dessutom föreslås ytterligare exploatering av Gustavsberg, som sedan tidigare redan är planerat att växa med 50 procent till 2030.

Medan den gällande översiktsplanen togs av eniga politiker över blockgränserna och även medborgarna fick chans att tycka till, är läget inte detsamma med aktualitetsprövningen. Den har endast involverat Alliansen och några tjänstemän. Under kommunstyrelsemötet valde de styrande politikerna att återremittera ärendet för att förtydliga utredningsområdena. Men något samråd blir det förmodligen inte, vilket betyder att Värmdöborna inte kommer att få chans att säga sitt om en nyexploatering.
– Värmdöbor ska få tycka till om nya bostadsområden innan de förs in i kommunens viktigaste styrdokument. Nu väljer Alliansen istället att smyga igenom ändringarna i en aktualitetsprövning av planen, en process som varken kräver samråd eller miljökonsekvensbeskrivning, säger Filip Joelsson, lokalt språkrör för Miljöpartiet.