Bostäder kan byggas vid växthus

SKÄLBY En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige för att bygga bostäder i ett område som i dag består av handelsträdgårdar och växthus. Området ligger mellan Ormbackavägen och Vinlandsvägen.

I området bedömer kommunen att 55–60 bostäder kan byggas.

På fyra mindre fastigheter ger detaljplanen möjlighet att bedriva mindre icke störande småindustri i kombination med bostäder.