Kommunen satsar mot rökning

Täby Var tredje gymnasieelev i Täby röker. Vanligast är det bland flickorna där fyra av tio i årskurs två på gymnasiet röker.

Kommunala Trygg i Täby vill få ner siffrorna och kommer därför att satsa särskilt mot tobak bland unga nästa år.

Det ska bland annat ske genom ökad tillsyn av tobaksförsäljningen och rökfria miljöer. Trygg i Täby hoppas också på samarbete med skolor, föreningsliv och föräldrar.

Sedan tidigare finns ett drogförebyggande handlingsprogram som är framtaget av kommunstyrelsen.