Kommunen satsar på värdegrundsarbete

Vallentuna kommun har inlett ett samarbete för att stötta olika lokala idrottsföreningar i deras utveckling.

SISU, idrottsrörelsens eget studieförbund, kommer att stötta de olika idrottsföreningarna genom att de får hjälp att göra en kartläggning, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Med hjälp av kartläggningen får man en status på hur föreningen mår och vilka frågor de behöver arbeta vidare med.

Kommunen har bjudit in fem föreningar att delta, hittills har fyra tackat ja; Vallentuna innebandyklubb, Vallentuna ridklubb, Vallentuna handbollsklubb och Vallentuna friidrott. Nästa år bjuds fler föreningar in.

Den första december kommer också Chris Härenstan att föreläsa på Vallentuna teater om balansgången mellan elitsatsningar och barns och ungdomars rätt till att utvecklas i sin egen takt.