Kommunen satsar på vindkraft

SOLLENTUNA Kommunstyrelsen har beslutat att handla upp två vindkraftverk för att producera el till kommunens egna verksamheter.

Det är nya skatteregler som gör det gynnsamt att investera i egna vindkraftverk. Sollentuna Energi AB har gått ut med en ansökningsinbjudan med sista ansökningsdag 29 juni.

Målet är att kommunen ska börja titta på anbuden den 18 september.