Kommunen satsar stort på 150-årsjubileum

Järnvägen i Väsby omkring 1910.
Järnvägen i Väsby omkring 1910.
Kommunen satsar 200 000 kronor på uppmärksamma att järnvägen och ortsnamnet Väsby i år firar 150 år.

Den 20 september 1866 invigdes järnvägslinjen mellan Stockholm och Uppsala. I samband med det användes också Väsby, som då stavades Wäsby, för första gången.

Nu vill kommunledningskontoret uppmärksamma jubileet 17-18 september. Tanken är att involvera både kommunala bolag och det lokala näringslivet för att skapa en helg med aktiviteter för hela familjen.

Den totala kostnaden för kalaset beräknas landa på 400 000 kronor varav hälften tas från kommunstyrelsens budget och den andra hälften från Väsbyhem och andra aktörer.

Beslutet om satsningen kommer att tas på nästa sammanträde i kommunstyrelsen.

Läs mer om Väsby 150 år här:

https://mitti.se/ditt-vasbyminne-kan-bli-del-av-jubileumsutstallning/