Kommunen ska låna 340 miljoner kronor

TYRESÖ 340 miljoner kronor väntas kommunen låna de kommande fyra åren, enligt Allianspartiernas kommunplan för åren 2015–2018. Bakgrunden är de investeringar som ska sjösättas under perioden. Samtidigt beräknas kommunens soliditet, dess tillgångar i relation till skulderna, öka under samma period. Detta då en äldre skuld minskar. Totalt väntas soliditeten öka från 2,6 procent i år till 8,1 procent 2018.