Kommunen ska skapa fler jobb

Genom ett aktivt samarbete med näringslivet och ledande branschorganisationer ska kommunen nu skapa fler jobb.

Tanken är att det nära samarbetet ska ge företagen bättre möjligheter till att hitta rätt medarbetare.

Kommunen fokuserar nu på 14 branscher där företagen har svårt att hitta medarbetare. Bland annat fastighets- och ventilationsbranschen kommer att ingå i projektet. I fastighets- och ventilationsbranschen har kommunen planerat att ta fram en yrkeshögskoleutbildning.

Enligt kommunen är utbildningsplanen startskottet för ett fördjupat samarbete mellan Huddinge kommun, Henriksbergs Verkstäder och Svensk Ventilation.