Kommunen skadeståndsskyldig

Täby GAMLA kommunhus nu rivet
Täby kommun gav felaktiga uppgifter om strandskydd till ett företag som köpte fastigheter.
Ett företag köpte fyra fastigheter. Enligt Täby kommun var strandskyddet på fastigheterna upphävt, men det stämde inte. Nu har hovrätten fastställt att kommunen ska betala skadestånd till företaget.
Det var under sommaren 2012 som företaget köpte fyra tomter. Företaget planerade att bebygga tomterna, och innan köpet fick de information av kommunen om att strandskyddet skulle vara upphävt där.
Det stämde inte. Företaget fick sedan avslag på sin begäran om strandskyddsdispens och kunde inte bebygga tomterna.
Företaget krävde skadestånd av kommunen eftersom de menar att den felaktiga upplysningen om strandskyddet lett till att de lidit en ekonomisk förlust.
Kommunen har bestritt ansvaret och pekat på att den felaktiga upplysningen kommer från uppgifter från Länsstyrelsen.
Tingsrätten bedömde dock att Täby kommun var skyldiga att kolla uppgifterna extra innan de vidarebefordrade dem till företaget. Den bedömningen gör även hovrätten som nu fastställt att Täby kommun är skadeståndsskyldiga.
Någon summa på skadeståndet bestäms inte av domen.