ANNONS

Kommunen gör om hela skolsystemet i Djursholm – alla barn berörs

Djursholm, skola, Danderyd
Vasaskolan, Svalnässkolan och Ekebyskolan står inför stora förändringar.
Danderyds kommun vill göra en nystart med skolorna i Djursholm och ändrar hela skolsystemet.
– Det blir någon sorts förändring på samtliga kommunala skolor i Djursholm, säger Ulla Hurtig Nielsen (M).
ANNONS

Under tisdagen rapporterade Mitt i om att Svalnässkolan i Djursholm kan rivas. Nu kan vi avslöja att hela skolsystemet görs om när kommunen gör en nystart för skolorna i Djursholm.

Samtliga kommunala skolor i stadsdelen påverkas med start redan till höstterminen 2020.

Föräldrar i protest mot att Svalnässkolan kan läggas ner

Ett förslag på tre stora förändringar som innebär att både elever och personal kommer att behöva byta skolor har tagits fram av bildningsförvaltningen.

Förändringen gör att tre skolor föreslås bli två.

Hela verksamheten på Svalnässkolan flyttar till Ekebyskolan som görs om till en F-3-skola.

Vasaskolan blir en mellanstadieskola och bildar tillsammans med Ekebyskolan en ny skolenhet med en gemensam rektor.

– Det kommer att bli en omflyttning och i möjligaste mån kommer elever och lärare att flytta tillsammans. Vi ska försöka att hålla ihop elever och kompisar så gott det går och även försöka att hålla ihop lärarlag, säger Ulla Hurtig Nielsen (M), som är ordförande i produktionsutskottet.

ANNONS

För få elever

Förändringen görs för att det går för få elever i Djursholms skolor. För 2019 finns idag 330 lediga skolplatser och prognosen framåt visar på 400 lediga skolplatser.

Detta gör att kommunen idag betalar för tomma lokaler. Pengar som de, enligt Ulla Hurtig Nielsen, hellre vill lägga på eleverna.

– För att ta ansvar för kommuninnevånarnas skattemedel måste vi göra en förändring så att de används till elever istället för tomma lokaler, säger hon.

I Djursholm pekar kurvan för barnkullar nedåt och har gjort så en tid.

– Vi har haft för många skollokaler under lång tid. Vi måste minska antalet lokaler och vi borde ha gjort det här tidigare.

Vi borde ha gjort det här tidigare

Ulla Hurtig Nielsen

Om ni har sett att antalet barn minskar i stadsdelen, varför har kommunen inte satsat på att få hit fler barnfamiljer?

Våra kommuninvånare vill inte att vi ska bygga i den omfattning som skulle behövas för att fylla upp alla de tomma skolplatser som finns i Djursholm och vi har anpassat oss efter det.

Kvaliteten ska behållas

Ulla Hurtig Nielsen menar att det viktigaste med förändringen är att kunna behålla en bra verksamhet. Problematiken med att anställa bra behöriga lärare ska i och med detta bli lättare.

– Vårt mål är att vi ska ha nya bra skolor med de bästa lärarna. Vi har idag en jättebra verksamhet med de bästa resultaten. Jag tror att detta blir en ännu bättre verksamhet.

Hur tror du att det här förslaget landar hos föräldrar i Djursholm?

– Jag tror att det kommer att bli jättetufft och har full förståelse för föräldrar. Det är inte alltid att man ser syftet i en förändring men vi tror att man kan ha förståelse för det då vi har den bästa skolan.

Föräldrar får barn i olika skolor

Förändringen betyder att föräldrar med flera barn kan komma att ha dessa i olika skolor om ett barn går i mellanstadiet och ett i lågstadiet.

– Det tror vi säkert att det blir problem men vi förstår det. Med bil tar det 3 minuter mellan skolorna och vår förhoppning är att mellanstadiebarnen kan cykla själva.

Förslaget om Djursholmsskolornas nystart har presenterats för anställda i skolorna under onsdagen. Kommunen kommer att bjuda in till en informationsträff för föräldrar i de berörda skolorna.

Har du barn i Djursholmsskolorna? Hör gärna av dig till reportern med din synpunkt.