WWF ber kommunen att skydda Råstasjön

Organisationen stöttar Naturskyddsföreningens förslag om att utöka naturreservatet
Organisationen stöttar Naturskyddsföreningens förslag om att utöka naturreservatet
Den internationella naturvårdsorganisationen WWF skrev i förra veckan ett brev till Solna kommun för att stötta den lokala naturskyddsföreningen i jobbet med att skydda Råstasjön.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har tidigare föreslagit att det bildas ett naturreservat vid Råstasjön. Här växer och bor många växter, fåglar, groddjur och fladdermöss som är ovanliga och som bör skyddas enligt föreningen.

Nu får de medhåll från högsta ort.

Världsnaturfonden WWF skrev i veckan ett brev till Solna kommun där de ber politikerna att lyssna på Naturskyddsföreningens förslag.

”I Sverige har vi bl a utsett Svenska Pärlor som exempel på unik och värdefull natur. Råstasjön är en sådan utsedd pärla som Solna stad har all anledning att vara stolt över. En grön oas i en snabbt urbaniserad omgivning där tillväxten är hög. Ett Central Park i miniatyr. Vi utgår från att Solnas politiker tar väl hand om denna unika plats, helst enligt Naturskyddsföreningens förslag”, skriver WWF i sitt brev.

Nu hoppas Naturskyddsföreningen att Solnas politiker lyssnar på WWF och utvidgar gränserna för naturreservatet.