Kommunen söker jourhem

Vallentuna Socialtjänsten i Vallentuna kommun söker just nu familjer som vill ta emot barn eller ungdomar i sitt hem en begränsad tid.

Detta enligt kommunens hemsida. I familjen måste det finnas en vuxen hemma på heltid.

Socialtjänsten vill också att hemmet ligger i Vallentuna för att barnen ska kunna gå kvar på sin skola.