Kommunen sparar in på personal

Nacka Under 2012 är målet att spara in motsvarande 15 tjänster i Nacka kommuns kontorsorganisation. Prognosen är att motsvarar 7,5 miljoner kronor för 2012 kan komma att sparas in.

Kostnaden för inhyrd administrativ personal beräknas minska med en miljon kronor.

Det finns också en tendens att anlita färre timanställda och konsulter inom kontorsorganisationen.