ANNONS

Kommunen ger ny stadsdel grönt ljus

Anrika Tegelbruket ligger inom den nya stadsdelen.
Anrika Tegelbruket ligger inom den nya stadsdelen.
1500 bostäder vid Mälaren planeras i den nya stadsdelen Tegelhagen. Sakägare har möjlighet att överklaga detaljplanen till och med den 19 januari.
ANNONS

I planerna för den nya stadsdelen Tegelhagen byggs Bro ut mot Mälaren. Den 20 december 2017 antog kommunen detaljplanen, som innehåller cirka 1 500 nya bostäder.

Det handlar om flerbostadshus, kedjehus, radhus och villor av varierande karaktär. Merparten ska byggas i nuvarande skogsområden söder om Bro.

Går att överklaga

Sakägare har nu möjlighet att överklaga antagandebeslutet till och med den 19 januari, enligt plan- och bygglagen.

Läs mer: https://mitti.se/nyheter/tegelhagen-bantas-igen/

Först när överklagandena har prövats kan detaljplanen vinna laga kraft, för att sedan genomföras.

Eftersom flera byggnader placeras närmare än 100 meter från vattnet, har kommunen i dessa fall begärt att strandskyddet upphävs.

”Intrång kommer att göras i strandskyddat område, dels för strandnära bebyggelse, men även för anläggande av parkmiljöer, promenadstråk, bryggor och hamn”, står det skrivit i planbeskrivningen.

Mindre bebyggelse i nuvarande detaljplan

När den förra detaljplanen skickades ut på samråd år 2015 planerades över 2000 bostäder. Många yttranden kom in, vilket gjorde att den tänkta bebyggelsen krympte.

Kulturhistoriskt viktiga platser som Fiskartorp och Tegelbruket skyddas i högre utsträckning i den nya detaljplanen.

ANNONS
Fakta

Stadsdelen Tegelhagen

Den nya stadsdelens nordliga gräns sträcker sig cirka 650 meter söder om Bro järnvägsstation. I öster gränsar området mot Bro Hof Slott Golf Club och ängs- och jordbruksmark. I söder mot Mälaren, i väster mot småhusbebyggelse i Rättarboda, Jurstabergsvägen samt i norr mot Ginnlögs väg och Bro Stationsområde.

Området består mestadels av kuperad blandskog. Historiskt har området haft en skiftande markanvändning och har huvudsakligen fungerat som utmark (exempelvis till betesmark och skogsresurs) till Bro gård.

Källa: Planbeskrivning/Upplands-Bro kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Upplands-Bro direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.