Kommunen ställer krav på Migrationsverket

Täby park hotell.
Täby park hotell.
I år ska Täby ta emot 273 nyanlända. Nu kräver kommunen av Migrationsverket ska se till så att den gruppen i första hand består av människor som bor på asylboendet Täby park hotell

Den 1 mars i år började den nya bosättningslagen att gälla. Enligt den ska alla kommuner i Sverige vara med och ta emot nyanlända. För Täbys del blir det 273 personer.

Det handlar inte om asylsökande, som ligger under Migrationsverkets ansvar, utan om människor som redan fått asyl. Nu vill kommunledningen att dessa i första hand ska vara personer som redan bott i Täby när de var asylsökande.

– Just nu är vi beroende av staten och deras välvilja. Vi vet sen tidigare att det personliga nätverket är väldigt viktigt för integrationen. Dessutom så har barnen börjat gå i skolan här. Utifrån omständigheterna med den nya tvångslagstiftningen är det här den bästa lösningen både för individerna men även för kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

I Täby bor många asylsökande på boendet i Täby park hotell, som omvandlades till ett flyktingboende i höstas med 550 platser. Det är därifrån Leif Gripestam tycker att Migrationsverket bör ta de 273 nyanlända som ska tas emot i Täby.

– Det är viktigt att koppla ett helhetsgrepp kring integrationen. Vet vi att personerna som bor på Täby Park Hotell i första hand tilldelas Täby får vi större möjlighet att långsiktigt kunna hitta integrationslösningar med t.ex. praktikplatser. Genom att ha tydligt jobbfokus från dag ett minskar vi framtida utanförskap och skapar möjligheter till egenförsörjning, säger han.