Kommunen har stark ekonomi

Kommunens årsredovisning visar på ett starkt ekonomiskt resultat och höjda kunskapsnivåer i skolorna. Samtidigt har den upplevda tryggheten minskat.

När kommunens årsredovisning för 2016 presenterades stod det klart att kommunen gjorde ett positivt resultat med ett överskott på 75 miljoner kronor.

– Resultaten är glädjande. En långsiktigt hållbar ekonomi ger goda förutsättningar för Väsbys byggande av bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden och annan viktig kommunal service, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Totalt av kommunens tio mål är fem uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett inte uppfyllt. Bland annat har bostadsbyggandet kommit längre än vad som var det angivna målet med 379 nya bostäder.

Även kunskapsresultatet för Väsbys skolelever har stigit, framförallt för elever i år nio. I jämförelse med Sveriges 290 kommuner har Väsby klättrat till 148 placeringar till plats 95.

Men samtidigt har den upplevda otryggheten ökat under året. En åtgärd som vidtagits under året är ökat samarbete med polis.