Så kan kommunen stoppa bygget i Viby

Turebergshuset Kommunalhus Sollentuna
Sollentuna kommun skjuter upp beslutet om bygglov med ett plananstånd.
Sollentuna kommun tar strid för att stoppa bygget av 18 lägenheter på en villatomt i Viby.

Förra veckan tog kommunen ett beslut som ett så kallat plananstånd på fastigheten Vinkorken 1 på Rävgärdsvägen 17 i Viby.

Det innebär att de skjuter upp beslutet om att bevilja eller avslå den ansökan om bygglov som byggherren lämnat in, och köper därmed kommunen ytterligare lite tid.

Om det vinner laga kraft vill säga.

– Jag är övertygad om att byggherren kommer att överklaga plananståndet, men då får vi veta vad som gäller, säger Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna.

Om beslutet om anstånd går igenom har kommunen tid att invänta stadsbyggnadskontorets genomgång av villatomter i Sollentuna. Den kommer att visa på vilka villatomter detaljplanen tillåter förtätning med flerbostadshus – och huruvida detta anses vara förenligt med intentionerna bakom planen.

– Om de kommer fram till att det inte är lämpligt att bygga 18 lägenheter på den här tomten kommer de att inleda ett arbete med att ändra detaljplanen för att kunna avslå bygglovet, säger Oscar Nyströmer.

Även denna åtgärd kan med stor sannolikhet bli föremål för rättsliga prövningar.

–  Det kan överklagas, och vi kan till och med bli stämda. Men jag tycker att vi har hyfsat på fötterna och vi är beredda att pröva detta. Då har vi verkligen vänt på alla stenar vi kan, säger Oscar Nyströmer.