Kommunen vill inte svara – trots fullmakt

Utbildningschef Patrik Forshage är den som uttalar sig å Täby kommuns vägnar.
Utbildningschef Patrik Forshage är den som uttalar sig å Täby kommuns vägnar.
Utbildningschef Patrik Forshage är den som svarar på frågor å Täby kommuns vägnar. Men han kan inte diskutera enskilda fall, trots att Mitt i Täby fått en fullmakt av personen i fråga som tillåter kommunen att uttala sig.

Mitt i Täby har berättat om läraren Sarah som upplevde att hon blivit mobbad på sin arbetsplats i Täby. Hon berättar att hon tyckte att skolledningen valde mobbarnas sida. Utbildningschef Patrik Forshage är den som uttalar sig å Täby kommuns vägnar.

Hur går ni till väga i fall där ni misstänker kränkande särbehandling?
– Det är arbetsgivarens ansvar att fånga upp medarbetarens upplevelse och föra samtal och utreda i vilken utsträckning det finns grund för upplevelsen. Och därefter åtgärda situationen snabbt och effektivt.
Vad gör ni någon ändå upplever sig blivit utsatt för kränkande särbehandling?
– Vi vill gärna att man anmäler till närmsta chef och finns chefen med i kränkningen så går man vidare till nästa chef. Sen använder vi i stor utsträckning den upphandlade företagshälsovärden för att iaktta den generella psykosociala arbetsmiljön men även den individuella upplevelsen.
Hur viktigt är det att hela arbetsmiljön undersöks?
– Är det flera personer och flera nivåer i en hierarki är det viktigt att alla nivåer genomlyses.
Och om bara en person stängs av, vad innebär det?
– Den frågan kommer inte jag kunna svara på, den blir för specifik. Men generellt kan jag säga att avstängning inte är en åtgärd vi vidtar vid kränkningar eller trakasserier.
Vad ska föranleda en avstängning?
– Att arbetsgivaren behöver utreda i vilken utsträckning personen har brustit i sin yrkesutövning.
Räcker samarbetssvårigheter och svårt att till sig kritik som anledning för avstängning?
– Det är inte tillräckligt för den typen av åtgärd.
Att en anställd i kommunen väljer att säga upp sig, är det ett misslyckande?
– Det beror helt på orsaken till varför man väljer avsluta, det finns många orsaker till varför man vill göra det.
Varför kan inte föräldrar få ett tydligare svar på varför läraren stängdes av?
– Jag kan inte svara på det specifikt. Men utredningar om medarbetare brustit i sin yrkesutövning är ingenting vi kommunicerar med vårdnadshavare, utan där pratar vi enbart om elevernas utbildning. Vi hoppas att alla vårdnadshavare i Täby har förtroende för det.

Läraren Sarah kände sig mobbad på Täbyskola